Sotenäs kommun, länk till startsidan

En företagare- en lärare

En framgångsrik idé som tidigare lanserats i Dals-Ed ska nu införas även i Sotenäs kommun. Och det är ett arrangemang som kommer att gynna både lokala företag och våra ungdomar.

Att få våra ungdomar att stanna i kommunen när de ska påbörja sitt arbetsliv är viktigt, både för företagens överlevnad och för kommunens välmående.

Därför kommer Sotenäs utbildningsförvaltning att bjuda in företagare på en lunchträff med en lärare från högstadiet. En företagare- en lärare.

Syftet att är hjälpa våra ungdomar till ett gott liv där våra lokala företag kan vara ett utmärkt alternativ för framtidens yrkesliv.
Företagaren kan berätta om vad som krävs för att få anställning i dennes verksamhet. Genom att företagare och lärare träffas kan det byggas en större förståelse för varandras verkligheter.

”Vi vill stödja och förbereda våra elever, som vill stanna i Sotenäs och skapa sig ett gott liv här, på vad det lokala arbetslivet kommer att kräva av dem” säger utbildningsförvaltningens chef Lars Bennersten.

Så du som är företagare och tycker att detta verkar vara intressant, anmäl intresse till näringsutvecklaren Tomas Larsson med företagsnamn och namn på den som vill bli bjuden på lunch. Mejla: tomas.larsson@sotenas.se. En lärare kommer sedan att höra av sig och bestämma tid.

Lars Bennersten

Lars Bennersten, utbildningsförvaltningens chef, tror att idén en företagare- en lärare kan få stor effekt.

Senast ändrad: 2016-12-05

Lars Bennersten
Nyheter
Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies