Sotenäs kommun, länk till startsidan

Det innebär medborgar­löftet i Sotenäs

Nu har Polisens medborgarlöfte undertecknats i Sotenäs kommun.

Under tisdagen besökte Nina Heyden, chef för lokalpolisområde Västra Fyrbodal, Sotenäs kommun för att underteckna medborgarlöftet till Sotenäs kommuns invånare tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Mats Abrahamsson (M).

Medborgarlöften är en del i Polisens och kommunens samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Medborgarlöftet utgår från en kartläggning kring trygghet som lokalpolisområde Västra Fyrbodal tillsammans med Sotenäs kommun genomfört under februari månad 2017.

Kartläggningen har resulterat i att en lokal lägesbild tagits fram. Den bilden visar att trafikproblem i form av fortkörning och rattfyllerier är vanligt förekommande tillsammans med alkohol och drogproblematik bland ungdomar. TrygghetsundersökningenPDF visade också stor oro för inbrott och stölder samt önskemål om ökad polisiär närvaro i kommunen.

Medborgarlöfte från och med 1 april 2017:

Polisen och kommunen ska arbeta för att öka tryggheten i Sotenäs kommun genom följande åtgärder:

* Polisen kommer att utföra 10 hastighetskontroller och rattfyllerikontroller i tätorterna i kommunen under året.

* Mobila poliskontoret kommer att besöka tätorterna i Sotenäs 5 gånger under året.

* Polisen genomför minst två insatser i syfte att förhindra och begränsa narkotikabrott bland ungdomar. Kommunen medverkar till att snabbt kunna hjälpa ungdomar med problem.

* Kommunen och polisen ska i samverkan stärka arbetet med båt- och grannsamverkan. Vid minst ett tillfälle ska kommunens invånare bjudas in till en informationsträff om båt- och grannsamverkan och på så sätt uppmuntras till att starta nya föreningar.

Medborgarlöfte Sotenäs 2017PDF

Arbetet med medborgarlöftet kommer att följas upp och utvärderas. En ny trygghetsenkät riktad till medborgare i kommunen kommer att genomföras under senare delen av hösten 2017 tillsammans med granskning av brottsstatistik. 

Återkoppling och resultatet av det arbete som bedrivs sker via polisens och kommunens webbplatser, i sociala medier samt via massmedia. Medborgarlöftet följs gemensamt upp av kommunen och polisen innan årets utgång.

”Jag tycker att det här medborgarlöftet är bra, men det är viktigt att poängtera att det här bara är en del av det polisarbete som utförs i kommunen, det görs en hel del annat också” säger Mats Abrahamsson.

Medborgarlöfte

Kommunstyrelsens ordförande Mats Abrahamsson (M) och Nina Heyden, chef lokalpolisområde Västra Fyrbodal, har nu undertecknat medborgarlöftet.

Medborgarlöfte

Från vänster: Nina Heyden, chef lokalpolisområde Västra Fyrbodal, kommunstyrelsens ordförande Mats Abrahamsson (M), Maria Hassing Karlander, folkhälsostrateg Sotenäs kommun och kommunpolis Henric Rörberg är nöjda med medborgarlöftet.

Senast ändrad: 2017-04-18

Medborgarlöfte
Nyheter
Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies