Sotenäs kommun, länk till startsidan

Detektivarbete och naturvård

Ett detektivarbete som blandats med naturvårdsarbete har pågått de senaste månaderna i Amunddalen i Hunnebostrand.

Amunddalen är ett vackert naturområde som pryds av det mäktiga konstverket ”Linnes hand” av Eva Lootz från 1996. Men de senaste åren hade träd, buskar och sly tagit över området alltmer och berget var till stora delar inte ens synligt.

Efter nyår började kommunens anläggningstekniker att röja bort buskagen för att få fram bergssidorna igen.

”Det var helt förvuxet så att vi skulle röja bort växtligheten var ett önskemål från bland andra de boende” berättar Daniel Jarnrot, arbetsledare för anläggningsteknikerna.

Platsen har en intressant historia och anläggningsteknikerna fick tillgång till fotografier från samhällsföreningen av hur det såg ut på platsen förr tiden. Det visade sig att det låg ett vackert trähus framför berget som hade en trädgård som kallades för Paradiset. När anläggningsteknikerna började röja bort sly utmed berget hittade de trädgården, eller det som var kvar av den. De kraftiga stenpelarna som markerade ingången till trädgården lutade, men de har nu rätats upp och platsen har röjts så att man till och med kan ser var en av rabatterna har legat. Stengärdsgården har personalen också byggt upp igen.

”Det här har varit ett mycket roligt jobb. Eftersom det finns en historia kring platsen blir det ju genast mycket mer intressant” berättar anläggningsteknikern Inge Andersson. Han visar stora inplastade fotokopior av hur huset som låg på platsen och trädgården såg ut.

I huset bodde John Jakob Amundsen (1805-1882) och det är efter honom som dalen är uppkallad. Huset är numera flyttat och står vid den lilla parken i Väjern.

Förr var det också camping i Amunddalen och anläggningsteknikerna har fått avlägsna vissa spår av den verksamheten, till exempel har man tagit bort fyra betongplattor och har även fyllt igen flera dagvattenbrunnar.

”Vårt arbete tycker jag har lyft upp hela dalgången. Det har blivit kanonfint” säger Inge Andersson.

Paradiset

Här ser man det fantastiska konstverket Linnes Hand och hur anläggningsteknikerna röjt utmed berget.

Paradiset

Inge Andersson, till höger, och Lars-Erik Askman, till vänster, framför trädgården Paradiset. Här ser man stenstolparna som de har rätat upp. Även maskinföraren Daniel Johansson har deltagit i arbetet.

Paradiset

Huset, som idag är flyttat till Väjern. Bakom det ligger trädgården intill berget.

Paradiset

Här ser man den livliga campingverksamheten som fanns ända fram till 80-talet.

Senast ändrad: 2017-04-05

Amunddalen
Nyheter
Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies