Sotenäs kommun, länk till startsidan

Bli en Kusträddare du också!

Strandstädar­kampanj i Sotenäs 13/4 – 1/5

Hjälp oss städa våra fina strandlinjer i Sotenäs!
Under perioden 13 april till och med den 1 maj önskar Sotenäs kommun lite extra hjälpa från allmänheten med att städa bort allt plastskräp som finns på naturstränderna utmed vår fina kust.

Hur blir jag en Kusträddare?
Samla några vänner, ta med kraftiga sopsäckar och gärna ett par handskar var. Kommunen kan hjälpa till med sopsäckar. Kontakta Helena Bredin på 0523-66 46 81.

NÄR - Mellan den 13/4 - 1/5 pågår en extra uppmaning till strandstädning i Sotenäs. Allmänheten är alltid välkommen att städa och rapportera skräpsituationen via Strandstädarkartan som är öppen mellan april och september årligen, se länk nedan.

STÄDNING - Välj valfri kustremsa och plocka i första hand plast. Förslut säckarna väl och placera dem så att de syns tydligt från sjön, om strandstädarbåten kommer, eller utefter en körbar väg, om skräpet kan hämtas med bil.

UPPHÄMTNING - För att vi ska få vetskap om var och hur mycket strandskräp som har samlats in ber vi er att rapportera detta via Strandstädarkartan, länk finns på www.renkust.selänk till annan webbplats.

Placera en gul flagga på den plats som säckarna står, bifoga gärna en bild och skriv gärna ”Kusträddare i Sotenäs” efter ditt namn under den här extra städperioden, 13/4-1/5.

SUPERVIKTIGT – Var rädda om er! All städning sker på egen risk och ansvar. Ha god uppsyn på medföljande barn. Det kan vara halt på klipporna och när man strandstädar kan man ibland stöta på riktigt otrevliga och farliga saker.

RÖR INTE & ÖPPNA INTE - flaskor/dunkar med okänt innehåll, vassa föremål, kanyler, mediciner, militärt material eller gelé/paraffin liknande klumpar – Låt de ligga ORÖRT och rapportera alla dessa fynd via Strandstädarkartan med bild, plats och en röd flagga. TACK!

Nordiska Strandstädardagen 6 maj 2017

Nordiska Kusträddardagen 6 maj
Lördagen den 6 maj uppmärksammas strandstädningen på ett flertal platser samtidigt i fem nordiska länder. I Sotenäs välkomnar vi er till hamnen i Kungshamn mellan kl. 14-15.

På kajen berättar vi och hur man kan hjälpa till att städa stränderna och hur mycket skräp som har städats upp av våra Kusträddare under perioden 13/4-1/5. Samtidigt kommer vi att döpa strandstädarbåten med det vinnande namnförslaget. Glöm inte rösta!

Alla som vill lära sig mer om skräp i havet och hur strandstädningen fungerar i vår kommun är varmt välkomna!

Kampanjen är en del av projektet Ren Kustlinje med stöd från Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak programmet.

Senast ändrad: 2017-04-20

Den nya strandstädarbåten

Tecknad av Elinor Hansson

Nyheter
Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies