Sotenäs kommun, länk till startsidan

Beskär träden för bättre sikt

Just nu beskärs träden i Folkets Hus-parken i Kungshamn.

Tidig vår är beskärningstid. Det är anläggningsarbetarna Annika Helgesson och Carl-Otto Karlsson som beskär träden och du kommer att se dem på fler ställen runtom i kommunen den närmaste tiden.

Folkets Hus-parken har en lång rad av träd som vetter mot gatan.

"Vi gör det dels för att grenarna inte ska hänga ner och skymma sikten och dels för att det ska bli finare i parken eftersom vi tar bort de gamla grenarna också" berättar Annika Helgesson.

Beskär träd

Carl-Otto Karlsson och Annika Helgesson har ett långt redskap med en såg i änden som de använder vid beskärningen.

Senast ändrad: 2017-02-14

Beskär träd
Nyheter
Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies