Sotenäs kommun, länk till startsidan

Bankeberg ska vara boende för äldre

I dagens Bohusläning (25/4-17) kan man läsa en artikel om intagningsstopp på Bankebergshemmet i Hunnebostrand.

Omsorgsnämndens ordförande Nils Olof Bengtson (M), vill göra följande förtydligande av artikeln:

"Kommunfullmäktige har beslutat att Bankeberg ska ändra inriktning från särskilt boende till annat boende för äldre i den äldreomsorgsplan som antogs i Kommunfullmäktige under 2016.
Intagningsstoppet är ett första led i denna förändring och kan genomföras nu då vi har tillgängliga platser på andra boenden.
I äldreomsorgsplanen är fastställt att Bankeberg även i framtiden ska användas som boende för äldre."

Senast ändrad: 2017-04-25

Bankebergshemmet

Bankebergshemmet.

Nyheter
Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies