Sotenäs kommun, länk till startsidan

Anbuds­inbjudan i upphandling av skol­skjuts

Upphandlingen avser skol­skjuts samt övriga elev­rela­terade resor för Sotenäs kommun.

Sotenäs kommun inbjuder till anbudslämning i upphandling av skolskjuts samt övriga elevrelaterade resor för Sotenäs kommun.

Avseende det aktuella uppdraget gäller att utöver skolskjutsen (resor till respektive från skolan i anslutning till skoldagen), skall de specificerade fordonen kunna användas för övriga elevrelaterade resor så som idrott, bad, slöjd, utflykter samt övriga aktiviteter inom skolans verksamhet. Ingen extra ersättning utöver den ordinarie ersättning, reglerat med prismodellen i avtalet, utgår för dessa resor.

Skolskjutsuppdraget ska präglas av ett tydligt och systematiskt samarbete mellan kommun och avtalad utförare i syfte att utveckla och anpassa uppdraget efter de förutsättningar som gäller. Uppdraget genomförs i huvudsak inom Sotenäs kommun men kan även innebära resor till närliggande kommuner.

Upphandlingen sker enligt lagen om offentlig upphandling, genom ett öppet förfarande.

Sista dag för frågor är 2017-04-20

Sista anbudsdag är 2017-05-02

Anbudsgivare är bunden av sitt anbud minst till och med 2017-11-01

Senast ändrad: 2017-03-30

Nyheter
Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies