Sotenäs kommun, länk till startsidan

Anbudsinbjudan i upphandling av konsulter

Upphandlingen avser konsulter inom bygg­lovs­processen

Upphandlingen avser ramavtal som syftar till att tillgodose Sotenäs kommuns löpande behov av konsulttjänster inom bygglovsprocessen genom avrop när ett behov uppstår.
Ramavtal tecknas med, om möjligt, tre leverantörer och avrop sker enligt den
rang­ordning som följer av utvärderingen. Uppdraget avser i första hand beredning av bygglov och förhandsbesked.

Sista dag att ställa frågor i upphandlingen är 2017-06-01.

Sista anbudsdag är 2017-06-14.

Anbud ska, som kortast, vara bindande till och med 2017-09-12.

Senast ändrad: 2017-05-15

Nyheter
Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies