Sotenäs kommun, länk till startsidan

Synpunkter & kontakt

Hur lämnar jag in ett medborgarförslag?

Du lämnar in förslaget till kommunstyrelsens kansli eller direkt till kommunfullmäktiges presidium i samband med fullmäktiges sammanträde.
 
Postadressen till kommunstyrelsens kansli är
Sotenäs kommun
Kansliet
456 80 Kungshamn
 
E-post: registrator.kommun@sotenas.se

Vill du lämna in förslaget personligen är besöksadressen
Kommunhuset, Parkgatan 46 i Kungshamn. 

Observera att alla inlämnade medborgarförslag är offentliga handlingar.  
 
Vad händer efter att jag lämnat in mitt medborgarförslag?
Ditt medborgarförslag behandlas på kommunfullmäktiges närmast kommande sammanträde. Fullmäktige kontrollerar att förslaget uppfyller kraven på behandling och lämnar det vidare till den nämnd som ska bereda förslaget. När förslaget beretts färdigt och ska upp till kommunfullmäktige igen informerar vi dig så att du vet när fullmäktige ska ta ställning i frågan. Efter fullmäktiges möte får du en protokollskopia på fullmäktiges beslut.
 
På våren och hösten redovisas de medborgarförslag som inte beretts färdigt till fullmäktige.
 
Har jag rätt att yttra mig när fullmäktige behandlar mitt medborgarförslag?
Du har rätt att göra en kortare muntlig motivering till ditt förslag i samband med att fullmäktige ska behandla din fråga efter att den beretts. Du får däremot inte delta i den politiska debatten. I samband med att du lämnar in medborgarförslaget har du ingen rätt att yttra dig. 
 
Färdig blankett
Vi har tagit fram en blankett som du kan använda för att skriva ditt medborgarförslag. Du kan också skriva ditt förslag på egen hand.  

 
Blankett för medborgarförslag — länklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast ändrad: 2016-06-01

Ankare utanför Utpost Hållö
Läs mer
Kontakta

Anna-Lena Höglund
Administrativ chef
Telefon: 0523-66 45 19
Skicka e-post till »

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies