Sotenäs kommun, länk till startsidan

Synpunkter & kontakt

Vi behöver hjälp med att hålla Sotenäs kommun snyggt och säkert

Här kan du rapportera fel och brister dygnet runt.

Om du upptäcker någonting som är fel på gator, gångvägar, vattenledningar eller andra kommunala anläggningar bör du omgående anmäla detta.
Det ger oss möjlighet att kunna åtgärda felet så snabbt som möjligt.

Kommunalt vatten och avlopp - Västvatten AB
Dagtid, ej akuta ärende: 0522-63 88 00. Dygnet runt, akuta felanmälningar som inte kan vänta till nästkommande dag:031-703 17 80

Gata, park, hamn, bad, offentlig renhållning
Telefon: 0523-66 40 00

Kommunala fastigheter

Är du hyresgäst i någon av kommunens byggnader och något är sönder så kan du sända e-post till reception@sotenas.se eller ringa oss på telefonnummer 0523-664000.
Övrig tid, endast akuta felanmälningar som inte kan vänta till nästkommande dag: Telefon:0523-664370 

Gatubelysning

Under den mörka årstiden är det särskilt viktigt att det är upplyst på gator och i parkområden och här behövs din hjälp! Släckt gatubelysning, skadade stolpar eller farliga anläggningsdelar anmäls dagtid 08.00-16.00 till: Uddevalla Energi.

Telefon dagtid: 0522-69 62 69, info@energifokus.se

Efter kontorstid till SOS Alarm, telefon: 031-703 14 27
Obs! Endast sådant som kan vara farligt för allmänheten.

Senast ändrad: 2011-11-14

Katt på klipporna framför sjöbodar
Kontakta
Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies