Sotenäs kommun, länk till startsidan

Medborgarförslag

Medborgarförslag
Ett medborgarförslag är en möjlighet för kommunens medborgare att komma med förslag i fullmäktige. Om de krav som kommunen ställt på medborgarförslaget är uppfyllda måste fullmäktige behandla och besvara det. Detta bör ske inom ett år. Medborgarförslag kan ses som medborgarnas motsvarighet till politikernas motioner.
 
Vem kan lämna medborgarförslag?
Alla som är folkbokförda i Sotenäs kommun kan lämna medborgarförslag. Det kan lämnas av en enskild person eller flera kommuninvånare gemensamt. Även barn, ungdomar och personer med utländsk bakgrund som inte har kommunal rösträtt har rätt att lämna in medborgarförslag. Föreningar, sammanslutningar, råd och andra organisationer har inte rätt att lämna in medborgarförslag.

Vad kan ett medborgarförslag handla om?
Förslaget kan handla om allt som rör kommunal verksamhet och som kommunen är ansvarig för. Förslaget ska inte strida mot lagen. Det bör inte heller handla om ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild.
 
Vilka krav ställs på ett medborgarförslag?
För att förslaget ska kunna tas upp till behandling i kommunfullmäktige ska det:

  • vara skriftligt
  • vara undertecknat (krävs inte vid inlämning via e-post.)
  • vara försett med namnförtydligande, adress och telefonnummer
  • innehålla ett konkret förslag
  • inte handla om mer än en sak

Senast ändrad: 2014-03-14

Läs mer
Kontakta

Anna-Lena Höglund
Administrativ chef
Telefon: 0523-66 45 19
Skicka e-post till »

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies