Sotenäs kommun, länk till startsidan

Så styrs Sotenäs kommun

Du väljer, politikerna beslutar och kommunen verkställer.

Medborgarna är grunden i den kommunala verksamheten då de väljer de politiker som styr i Sotenäs kommun och som i första hand ska förse medborgarna med vardagliga service.

Det betyder att medborgarna har möjlighet att påverka och kontrollera hur kommunerna utför sina uppdrag. Det är politikernas uppgift att driva politik och fatta beslut och det är tjänstemännens uppgift att verkställa de politiska besluten.

Kommunallagen samt flera speciallagar såsom Socialtjänstlagen (SOL) och Plan- och bygglagen (PBL) styr i stora drag vilka övergripande uppgifter Sotenäs kommun har samt vilka områden kommunen ska vara verksam inom.

Det är du, som medborgare i kommunen, som bestämmer vilka som ska sitta i kommunfullmäktige. Detta gör du genom att rösta i allmänna val vart fjärde år.

Vem har rösträtt? För att få rösta i kommunvalet ska du ha fyllt 18 år och vara skriven inom kommunen. Utländska medborgare måste dessutom ha varit skrivna i Sverige i tre år.

Sotenäs kommuns förtroendevalda

Förtroendevald kallas den som genom allmänt val eller val i medlems­organisation erhållit ett uppdrag.


Senast ändrad: 2015-12-08

Sotenäs kommun logotyp
Läs mer
Kontakta

Anna-Lena Höglund
Administrativ chef
Telefon: 0523-66 45 19
Skicka e-post till »

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies