Sotenäs kommun, länk till startsidan

Samråd för Blå Översiktsplan för Norra Bohuslän

De fyra kommunerna i Norra Bohuslän - Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil arbetar gemensamt med en översiktsplan för kustvattendelen och territorialdelen av havet, dvs. det havsområde som innefattas av kommungränserna. Arbetet grundar sig på en längre tids samarbete med plan- och utvecklingsfrågor i havsbandet.

Den Blå Översiktsplanen kommer att bli ett viktigt verktyg för att styra hur vi skall nyttja våra gemensamma resurser så att Norra Bohusläns kust och hav även i framtiden kommer att vara attraktivt för boende, verksamheter och besökare.

Den blå översiktsplanen sänds mellan den 20 mars till 20 juni ut för samråd. Syftet med ett samråd är att förbättra beslutsunderlaget och att ge dem som kan bli berörda insyn i arbetet och möjlighet att påverka planens utformning.

Samrådsförslaget hittar ni till höger i bild och finns även anslaget i Sotenäs kommunhus. Ytterligare information om samrådsprocessen finns tillgängligt på www.tillvaxtbohuslan.se/bla-op/.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Synpunkter på förslaget kan skickas per brev eller e-post. Märk brev och mail med ”Blå ÖP”. 

Adress:
”Blå ÖP”
Strömstads kommun
Tillväxt Norra Bohuslän
452 80 Strömstad

Email:
kommun@stromstad.se 

Under samrådstiden kommer ett informations- och samrådsmöte per kommun att hållas. Tider och platser för dessa möten kommer att annonseras på respektive kommuns hemsida, på http://www.tillvaxtbohuslan.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt i ortstidningar.

 

Senast ändrad: 2017-03-16

Läs mer

Planhandlingar

Kontakta

Agnes Muzones Olsson
Planhandläggare/ Arkitekt
Telefon: 0523-66 47 59
Skicka e-post till »

Björn Richardsson
Strömstad
Telefon: 0526-19680

bjorn.richardsson@stromstad.se 

Sandra Olsson
Tanum
Telefon: 0525-183 94

sandra.olsson@tanum.se

Amin Payandehrad 
Lysekil
Telefon: 0523- 61 33 52

amin.payandehrad@lysekil.se

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies