Sotenäs kommun, länk till startsidan

Tobak och receptfria läkemedel

Miljönämnden i mellersta Bohuslän har tillsyn över försäljning av tobak och receptfria läkemedel samt rökfria serveringslokaler.

Tobak  

Alla som ska sälja tobaksvaror till konsumenter ska anmäla försäljningen till miljönämnden i mellersta Bohuslän. Anmälan ska göras senast när försäljningen påbörjas.

Det viktigaste kravet i tobakslagen är att ingen försäljning får ske till personer som är under 18 år. I en butik är det ägaren som ansvarar för att reglerna för tobaksförsäljningen följs och att verksamheten har ett fungerande egenkontrollprogram. Ägaren ska se till att personalen kan reglerna och att fungerande rutiner för kontroll finns.

Miljönämnden i mellersta Bohuslän har även tillsyn över rökfria serveringar. Den 1 juni 2005 infördes rökfria serveringsställen. Rökfria serveringar har snabbt visat sig ge positiva effekter på de anställdas hälsa.

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar ut avgift för tillsyn och anmälningar vid försäljning av tobak.

Receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel får sedan 1 november 2009 säljas på andra ställen än Apoteket, t ex i butiker och bensinstationer. Den som vill sälja receptfria läkemedel ska göra en anmälan till Läkemedelsverket. Anmälan ska göras senast när försäljningen påbörjas samt ska ett egenkontrollprogram upprättas.

Den som säljer receptfria läkemedel ska enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel ha ett egenkontrollprogram. Läkemedel får inte säljas till den som inte fyllt 18 år och man har en skyldighet att upplysa konsumenten om var han/hon kan få farmaceutisk rådgivning. Läkemedelsverket har det övergripande tillsynsansvaret och kan förbjuda fortsatt försäljning om inte denna bedrivs i enlighet med lagen.

Mer information finns på Läkemedelsverkets hemsida, se länk till höger.

Miljönämnden i mellersta Bohuslän tar ut avgift för tillsyn vid försäljning av receptfria läkemedel.

Senast ändrad: 2016-08-19

Läs mer
Kontakta

Daniel Olofsson
miljöhandläggare
Telefon: 0523-66 40 22
Skicka e-post till »

Henrik Wallin
miljöhandläggare
Telefon: 0523-66 45 42
Skicka e-post till »

Håkan Lindén
miljöhandläggare
Telefon: 0523-66 40 23
Skicka e-post till »

Marina Hermansson
miljöhandläggare
Telefon: 0523-66 40 16
Skicka e-post till »

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies