Sotenäs kommun, länk till startsidan

Taxor och avgifter för miljönämndens verksamhet

Miljönämnden tar ut en avgift för prövning och tillsyn enligt nämndens verksamhet. Det är en grundläggande princip att det är den som bedriver en verksamhet som kan orsaka hälso- eller miljöstörningar ska betala kostnaderna för samhällets tillsyn. Målet är att tillsynsverksamheten så långt som möjligt ska vara självfinansierad, istället för att bekostas med skattemedel.

Timavgiften 2017 är följande:
Livsmedelstillsyn: 1210 kr/tim
Övrig tillsyn: 986 kr/tim
Uppdragsverksamhet: 643 kr/tim

Timavgiften uppräknas årligen efter löneindex (LÖI)

Här kan du se några räkneexempel:

  • För en restaurang med 6 timmars tillsynstid blir den årliga kostnaden 7260 kr
  • För ett avloppsärende som tar 8 timmar att handlägga blir avgiften 7888 kr
  • För ett värmepumpsärende som tar 2 timmar att handlägga blir avgiften 1972 kr

Detta är bara exempel på vad avgiften för handläggningen av ditt ärende kan bli.

Senast ändrad: 2017-01-03

Läs mer

Kontakta

Maria Bylund
miljöchef
Telefon: 0523-66 40 18
Skicka e-post till »

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies