Sotenäs kommun, länk till startsidan

Miljöstrategiskt arbete och naturvård

Miljöenheten i mellersta Bohuslän arbetar för att de tre samverkande kommunernas värdefulla växter, djur och naturmiljöer ska bevaras. Det innebär bland annat att inventera arter och naturmiljöer samt att pröva tillstånd för verksamheter som kan påverka naturmiljön. Naturreservaten och nationalparkerna är tillgängliga för friluftsliv och naturupplevelser.

Här kan ni hitta information om strategiskt miljöarbete, de olika naturvårdsarbeten som pågår samt annat intressant om naturvård i våra 3 kommuner.

Senast ändrad: 2017-04-05

Läs mer
Kontakta

Magnus Karlsson
miljöhandläggare
Telefon: 0523-66 47 26
Skicka e-post till »

Rebecka Ohlson
miljöhandläggare
Telefon: 0523-66 40 11 
Skicka e-post till »

Elinor Hansson
miljöhandläggare
Telefon: 0523-66 40 26
Skicka e-post till »

Kristina Nyblom
miljöhandläggare
Telefon: 0523-66 40 19
Skicka e-post till »

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies