Sotenäs kommun, länk till startsidan

Miljöskydd

Miljöskydd handlar det om att trygga och förbättra den yttre miljön. Det kan röra hur avfall tas omhand, nedskräpning, regler för avlopp, vattenförorening och t.ex. olägenheter för grannarna. Vi ser till att miljöbalkens regler följs.

Miljöskydd innebär även att miljöenheten besöker industrier såsom t.ex. bensinstationer, verkstäder, förbränningsanläggningar, jordbruk och andra så kallade miljöfarliga verksamheter. Vår uppgift vid besöken är att kontrollera och ge råd till förbättringar. Exempel på miljöstörningar som kan förekomma är utsläpp till luft, mark och vatten samt buller.

Nya eller ändrade verksamheter skall prövas enligt miljöbalken. Miljöenheten går igenom handlingar som beskriver lokalisering, produktion, utsläpp och avfall. Därefter gör vi en bedömning om vad som är godtagbart i varje enskilt fall.

Senast ändrad: 2014-12-29

Läs mer
Kontakta

Miljöenheten
Telefon: Sotenäs kommuns växel 0523-66 40 00 
Måndag-torsdag kl. 08.00-16.30, fredag kl. 08.00-15.00
Skicka e-post till »

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies