Sotenäs kommun, länk till startsidan

Livsmedel

Alla som köper och äter livsmedel ska kunna känna sig trygg i detta. Även vid ett besök på en restaurang eller vid en snabb måltid i gatuköket ska du inte ens behöva tänka på att någon mat skulle kunna vara av dålig kvalité.

Miljönämnden är kommunernas kontrollmyndighet vad gäller livsmedel och besöker samtliga verksamheter regelbundet.

Vid kontrollbesöken är det bland annat verksamhetens egenkontroll som ska kontrolleras, det vill säga företagets kvalitetssäkring. Detta för att sedan jämföras med hur det ser ut i lokalerna med beredning och förvaring av livsmedel, om städning och rengöring fungerar enligt egenkontrollen, m.m.

Miljönämnden godkänner och registrerar livsmedelsanläggningar. Prover på livsmedel tas oftast som stickprov utan någon föranmälan.

Livsmedelsföretagaren har ansvaret för att livsmedlen är säkra, rätt märkta och att de kan spåras framåt och bakåt i hanteringen.

Senast ändrad: 2016-09-21

Nyfångade räkor
Läs mer
Kontakta

Daniel Olofsson
miljöhandläggare
Telefon: 0523-66 40 22
Skicka e-post till »

Henrik Wallin
miljöhandläggare
Telefon: 0523-66 45 42
Skicka e-post till »

Håkan Lindén
miljöhandläggare
Telefon: 0523-66 40 23
Skicka e-post till »

Marina Hermansson
miljöhandläggare
Telefon: 0523-66 40 16
Skicka e-post till »

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies