Sotenäs kommun, länk till startsidan

Hälsoskydd

Miljönämnden i mellersta Bohuslän har ansvaret för tillsyn av hälsoskyddet inom Sotenäs, Lysekil och Munkedals kommuner. Målet med vår verksamhet är att undanröja och förebygga olägenheter för människors hälsa. Med andra ord ska ingen behöva bli sjuk eller må dåligt av sin bostad, av att vara på förskola eller skola, bada på kommunala badplatser eller i bassäng eller t.ex. tatuera sig eller gå till frisören.

Anmälningspliktiga


En del verksamheter är enligt miljöbalken anmälningspliktiga till miljöenheten, så kallade C-verksamheter. Till anmälningspliktiga verksamheter rörande hälsoskydd hör exempelvis skolor, förskolor, tatuerare, bassängbad och medicinsk fotvård. Vill du starta en anmälningspliktig verksamhet hittar du mer information under rubriken "anmälningspliktiga verksamheter".  

Inte anmälningspliktiga


Det finns verksamheter som inte är anmälningspliktiga enligt miljöbalken men som ändå faller in under miljöenhetens tillsynsansvar, så kallade U-verksamheter. Till U-verksamheterna hör exempelvis frisörer, hotell, vandrarhem, campinganläggningar, samlingslokaler, idrottshallar, massageverksamheter och vårdlokaler.

Senast ändrad: 2017-02-20

Läs mer
Kontakta

Andrea Reyes
miljöhandläggare
Telefon: 0523-66 40 34
Skicka e-post till »

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies