Sotenäs kommun, länk till startsidan

Mät & kart

Mätning och kartor

Grunden för all mätningsverksamhet i kommunen är fasta lägesbestämda referenspunkter i terrängen sk stompunkter. Dessa stompunkter utgör tillsammans ett stomnät. Punkterna har unika namn och kända koordinater och är fördelade över hela kommunens yta och består av i mark och berg nedslagna rör och dubbar.

Stomnätet är således också grunden för all kartframställning och lägesdokumentation i kommunen. Primärkartan är kommunens kartverk som redovisar grundläggande förhållanden på, i och under marken och används för detaljerad planerings- och projekteringsverksamhet. Kommunens primärkarta utgör också underlag för många kartprodukter, t ex grundkartor för detaljplaner och nybyggnadskartor. Vårt digitala material ger oss möjlighet att skapa kartor för många olika ändamål och med varierat innehåll, skräddarsydda för kundens behov.

Våra karttjänster

  • Stompunktskisser med koordinatförteckning
  • Utdrag ur primärkartan digitalt eller på papper på valfritt område och i valfri skala
  • Upprättande av grundkarta
  • Nybyggnadskarta
  • Kartor efter specifika önskemål

Våra mätningstjänster

  • Utsättning
  • Utstakning av byggnad
  • Lägeskontroll av byggnad
  • Övriga mätningstjänster


Senast ändrad: 2017-01-09

Kontakta

Stefan Mellgren
MBK-samordnare
Telefon: 0523-66 46 51
Skicka e-post till »

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies