Sotenäs kommun, länk till startsidan

Blanketter och exempelhandlingar vid lov och anmälan

Gör rätt från början

För att ditt ärende ska få en säker prövning är det viktigt att du lämnar in en skriftlig ansökan eller anmälan och att du bifogar alla ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen.

Saknas något kommer byggenheten att begära in kompletteringar av dig vilket gör att ovanstående även är ett bra tips för en effektiv handläggning!

Alla inlämnade handlingar ska vara fackmässiga, fullständiga, korrekta och tydliga.  

Använd dessa blanketter

Ansökan om bygglov rivningslov och marklov  länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Översiktlig teknisk beskrivning (bilaga till ansökan om bygglov)  länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd (braskamin, attefallshus, konstruktionsändring mm)  länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan kontrollansvarig  länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om förhandsbesked  länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om bygglov för skylt/ljusanordning  länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Teknisk beskrivning VA-installation  länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utforma dina ritningar fackmässigt enligt Länsstyrelsens och kommunernas exempelhandlingar

Länsstyrelsen och kommunerna arbetar tillsammans med att ta fram goda exempel på bygglovsritningar. Utformar du dina ritningar enligt dessa

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshusPDF

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshusPDF

Exempelritningar för nybyggnad av garagePDF

Exempelritningar för nybyggnad av plankPDF

Tips!

Lämna in ett förslag till kontrollplan samtidigt som du söker bygglov. I enklare ärenden kan startbesked då lämnas i bygglovet.

Det ska finnas en kontrollplan för alla lov- och anmälningspliktiga byggåtgärder. Läs mer om kontrollplan här.

 

Senast ändrad: 2016-08-10

Läs mer

Kontakta

Sotenäs kommun
Miljö- och Byggkontoret
456 80 KUNGSHAMN
Telefon: 0523-66 40 00
Skicka e-post till »

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies