Sotenäs kommun, länk till startsidan

Tillväxt- och utvecklingsavdelningen

Tillväxt- och utvecklingsavdelningen ansvarar för verksamheterna turism, näringsliv, mark samt information.
Avdelningens uppdrag kan sammansfattas i fem huvudområden:
  • tillväxt
  • näringslivsklimat
  • inflyttning
  • mark- och exploateringsfrågor
  • utveckling på kommunledningsnivå
  • besöksnäring/delårsboende
  • projekthjälp

Tillväxt- och utvecklingsavdelningen arbetar med att synliggöra Sotenäs kommun och näringslivsklimatet är mycket viktigt för kommunen. Målet är att varje år förbättra vår position i olika enkätundersökningar av näringslivet. År 2012 låg Sotenäs kommun på plats 20 av landets kommuner när det gäller antalet nystartade företag per tusen invånare och är att betrakta som mycket god placering.

Senast ändrad: 2016-04-06

Tillväxt
Kontakta

Erika Hassellöv
Personalchef
Telefon: 0523-66 45 76
Skicka e-post till »

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies