Sotenäs kommun, länk till startsidan

Markupplåtelse för uteserveringar, trottoarpratare o dyl

Regler, råd och rekommendationer för uteserveringar

Dessa riktlinjer sammanfattar de krav som Sotenäs kommun ställer vid utformning av uteserveringar. Målsättningen är att Sotenäs ska vara en vacker och trivsam kommun och att uteserveringarna ska bidra till detta. Uteserveringarna ska inte avskärma sig med golv, väggar och fasta tak utan finnas till på omgivningens villkor. Vår målsättning är därför att få uteserveringar med så lite fasta anordningar som möjligt.

Riktlinjerna har framställts genom ett samarbete mellan
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Räddningstjänsten. Riktlinjer för uteserveringar och upplåtelse av offentlig platsmarkPDF i Sotenäs kommun gäller icke bygglovpliktiga uteserveringar runt om hela kommunen. Kommunens avsikt är att icke bygglovspliktiga uteserveringar skall förordas. De uteserveringar som kräver bygglov kommer att behandlas av Miljö- och byggkontoret.

Riktlinjerna riktar sig till allmänheten, men särskilt till de näringsidkare som kan beröras av riktlinjerna och som kan få stöd av dessa i sin verksamhet. Du hittar dom i högerspalten. För att ansöka om upplåtelse av offentlig platsmark vänder du dig till polismyndigheten. Ansökningsblanketter finns på polisens hemsida, www.polisen.se Tänk på att söka i god tid!

Taxa för upplåtelse av kommunal markPDF

Om du har frågor kring taxan kontakta oss på mail: kundtjanst.tekniska@sotenas.se

Arrende av mark
Många är de som kommit in och bett om att få använda lite av kommunens mark, ofta små bitar för att komplettera sin befintliga fastighet men lika mycket för att bedriva verksamhet i någon form. Att upplåta mark genom arrende är ett enkelt sätt att tillåta medborgare och företagare att få nyttja ett markområde som kommunen förvaltar och inte har behov av i dagsläget. För att arrendera mark vänder du dig till kommunens mark- och exploateringsingenjörer.

 

Senast ändrad: 2017-04-24

Läs mer

Kontakta
Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies