Sotenäs kommun, länk till startsidan

Offentliga fastigheter

Uppgifter inom offentliga fastigheters ansvarsområde är förvaltning av ett fåtal bostäder och cirka 65 000 kvm lokaler. Av dessa är cirka 2/3 avsedda för kommunens egen verksamhet (skolor, äldrevård och förvaltningsbyggnader) medan 1/3 är kommersiella och hyrs ut till privatpersoner och näringsliv.

I våra arbetsuppgifter ingår även projektering, exploatering och nybyggnad.

Fastighetsenhetens verksamhet ingår i kommunstyrelsens ansvarsområde. Det innebär att kommunstyrelsen har det politiska ansvaret för verksamheten.

Fastighetsenhetens medarbetare ansvarar för verkställighet av de politiska besluten. De handlägger också verksamhetens olika ärenden samt ansvarar för den dagliga driften.

Verksamheten är intäktsfinansierad via hyror och uppdragsersättningar.

 

Senast ändrad: 2017-01-20

Kontakta

Göran Säwe
Fastighetschef
Telefon: 0523-66 45 37
Skicka e-post till »

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies