Sotenäs kommun, länk till startsidan

I Kost & Städs uppdrag ingår

  • tillagning av måltider till förskolan, skolan, äldreboenderna samt matdistribution
  • lokalvården på förskolor, skolor, fritidsgårdar, äldreboende, kontor, bibliotek, Sotenäs idrottshall samt i personalutrymmena på räddningstjänsten, reningsverken, vattenverket och kommunförrådet
  • en del av mattransporterna från tillagningskök till mottagningskök

Senast ändrad: 2015-01-15

Lunch
Kontakta

Mary-Ann Grahn
Kost- och städchef
Telefon: 0523-66 46 18
Skicka e-post till »

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies