Sotenäs kommun, länk till startsidan

Parkering

I de fall då du måste ta bilen in till samhällena så är det ordnat med bra parkeringsplatser. Under turistsäsongen, 1 juni-31 augusti, är det ont om parkeringar i våra samhällen och vi har avgiftsbelagt och även i vissa fall tidsbegränsat de centrala parkeringsplatserna. På så sätt få fler tillgång till parkeringsplatserna. Långtidsparkeringar finns strax utanför samhällenas centrum och är avgiftsfria.

Vår parkeringsvakt säkerställer fri framkomst

Sotenäs kommun anlitar parkeringsvakt under hela året för parkeringsövervakning.

P-skylten betyder att det är max 24-timmarsparkering och begränsningar anges med en tilläggsskylt under P-skylten.

Senast ändrad: 2015-10-28

Parkeringsskylt
Kontakta

Susanne Jakobsson
Trafikingenjör
Telefon: 0523-66 45 49
Skicka e-post till »

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies