Sotenäs kommun, länk till startsidan

Anläggningar

Vi har hand om:

  • parker
  • grönområden
  • badplatser
  • hamn- och båtplatsområden

Drift och underhåll av samtliga tekniska anläggningar sker i huvudsak i egen regi med egen personal.

Senast ändrad: 2015-01-09

Mån på kajkanten
Kontakta

Daniel Jarnrot
Samordnare
Telefon: 0523-66 46 82
Skicka e-post till »

Maria Josefsson
Anläggningsingenjör
Telefon: 0523-66 46 95
Skicka e-post till»

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies