Sotenäs kommun, länk till startsidan

Vår organisation

Operativ räddningstjänst

Sotenäs kommun har tre brandstationer.
I Kungshamn med sammanlagt 20 deltidsbrandmän uppdelade på fyra grupper.
Det är ett befäl och fyra brandmän i varje grupp som har beredskap var fjärde vecka. Anspänningstiden är fem minuter.

I Hunnebostrand är det ett befäl och tre brandmän i varje grupp.

Malmön har ett brandvärn som består av tjänstepliktig personal.

För att upprätthålla och öka brandmännens kompetens övar man enligt handlingsprogrammet mestadels på kvällstid av praktiska skäl.

Styrkorna rycker även ut på akuta sjukvårdslarm
(IVPA-larm = I Väntan På Ambulans).
Vid större händelser larmas alltid minst två stationer.
Utlarmning av styrkorna sker via SOS-alarm

En jourhavande insatsledare enligt handlingsprogrammet finns. Detta innebär att man under årets alla dagar har en insatsledare som utgår från någondera av kommunerna Sotenäs, Tanum eller Strömstad. Insatsledaren skall snarast vara tillgänglig med ledningsfordon på skadeplats och kunna verka från ledningsfordonet inom 90 sekunder.

Skadeförebyggande verksamhet

Räddningstjänstens främsta uppgift är att förebygga för att minska bränder och olyckor samt att begränsa skador på människor, egendom och miljö vid bränder och andra olyckor.

Senast ändrad: 2014-04-28

Läs mer
Kontakta
Peter Bergman
Räddningschef
Telefon: 0523-66 45 29
Skicka e-post till »
Tony Åsberg
Stf Räddningschef
Telefon: 0523-66 45 25
Skicka e-post till»

Mona Engelbrektsson
Säkerhetssamordnare
Telefon: 0523 - 66 45 31
Skicka e-post till »

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies