Sotenäs kommun, länk till startsidan

Säkerhet vid vatten

Vattensäkerhet

Sotenäs utnämndes 2013 till "En vattensäker kommun", en utnämning som delas ut av Svenska livräddningssällskapet. Vattensäkerhetsarbetet är en del i det förebyggande arbete som kommunen gör för att vara en trygg och säker kommun att leva i.

Sotenäs kommun arbetar aktivt med insatser för att förebygga olyckor i och kring vatten, bl a genom att erbjuda gratis lån av flytvästar i alla samhällen och informera om faror och säkerhet.

Om olyckan ändå är framme:


Tänk alltid på...      ...din egen säkerhet.

Ropa på hjälp och påkalla uppmärksamhet.
Försök att nå den nödställde utan att du själv utsätter dig för risker.

Ha alltid något mellan dig och den nödställde. Använd alltid den så kallade "förlängda armen". Detta gäller både från land och i vatten. I vatten finns det annars risk för att den nödställde i panik kommer att försöka klättra på dig för att själv kunna andas, från land finns det risk att den nödställde drar ner dig i vattnet. Lämpligt är vad som finns till hands; exempelvis en livboj, en tröja eller liknande.

Den bästa och säkraste livräddaren är en torr livräddare.

Senast ändrad: 2015-06-11

Flicka med flytväst
Läs mer
Kontakta
Peter Bergman
Räddningschef
Telefon: 0523-66 45 29
Skicka e-post till »
Tony Åsberg
Stf Räddningschef
Telefon: 0523-66 45 25
Skicka e-post till»
Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies