Sotenäs kommun, länk till startsidan

Förebyggande verksamhet

Det förebyggande brandskyddsarbetet har hög prioritet inom räddningstjänstens verksamhetsområde. Vi arbetar i syfte att det är bättre att förebygga bränder än att släcka dom.
Det sammanfattas enligt nedan:
  • Förhindra en brands uppkomst.
  • Säkerställa en trygg utrymning vid brand.
  • Förhindra brandspridning.
  • Underlätta släckning av brand.  
  • Förutom själva myndighetsutövningen utbildar och informerar vi företag, organisationer och enskilda i brandkunskap.

Systematiskt brandskyddsarbete


Systematiskt brandskyddsarbete ska bedrivas i alla verksamheter. Det innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddet i en organisation.

Skriftlig redogörelse


Skriftlig redogörelse av brandskyddet krävs av vissa anläggningar och verksamheter. Redogörelse ska lämnas till kommunen och verksamhetsutövare ska bistå fastighetsägaren med de uppgifter som behövs.

Skriftlig redogörelse för brandskyddlänk till annan webbplats Föreskrifter från MSB om skriftlig redogörelse för brandskyddet

Allmänna råd för brandskyddlänk till annan webbplats Allmänna råd och kommentarer om skriftlig redogörelse för brandskyddet från MSB

Senast ändrad: 2009-06-16

Läs mer
Kontakta
Peter Bergman
Räddningschef
Telefon: 0523-66 45 29
Skicka e-post till »
Tony Åsberg
Stf Räddningschef
Telefon: 0523-66 45 25
Skicka e-post till»
Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies