Sotenäs kommun, länk till startsidan

113 13 - Ett nytt nationellt informationsnummer

Den 11 mars 2013 infördes ett nytt nationellt informationsnummer i Sverige, 113 13. Dit kan man ringa om man vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället.
Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller översvämning. Man kan också ringa och lämna information på 113 13.

Informationsnumret 113 13 ska avlasta nödnumret 112 och underlätta kommunikationen vid större olyckor och kriser. Tjänsten bemannas av SOS Alarm som har den inledande kontakten med allmänheten. SOS Alarm verifierar vad som har hänt och förmedlar information till berörda samhällsfunktioner och de som ringer in.

Vid kriser med ett längre förlopp kan icke-akuta samtal förmedlas till 113 13 som systematiskt samlar information och förmedlar den till kommunala enheter och allmänheten. Sedan ska kommun, landsting eller berörd myndighet ta över informationsansvaret när respektive krisorganisation är redo.

Man ska alltid ringa 112 i en nödsituation när det är fara för liv, egendom eller miljö.
112 — nödnummer att ringa vid fara för liv, egendom och miljö
114 14 — polisens nummer för icke akuta ärenden
1177 — sjukvårdsrådgivning
113 13 — informationsnummer vid olyckor och kriser

Senast ändrad: 2013-03-20

113 13
Läs mer
Kontakta

Mona Engelbrektsson
Säkerhetssamordnare
Telefon: 0523 - 66 45 31
Skicka e-post till »

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies