Sotenäs kommun, länk till startsidan

Kansliavdelningen

Kansliavdelningen stödjer den politiska organisationen och ansvarar bland annat för ärendeberedning och sammanträdesrutiner för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, omsorgsnämnden, utbildningsnämnden och valnämnden.

Kansliavdelningen är del av kommunledningskontoret och har hand om administration och service till både politiker och allmänhet.

Kansliavdelningen ansvarar för bland annat:

  • utskick av kallelser och protokoll, utredningar, beredning och sammanträdesplanering och andra administrativa uppgifter för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna och dess utskott
  • diarium och ärendehantering
  • kommunens centralarkiv
  • service till allmänheten via telefon, e-post och besök till kommunhuset
  • posthantering och övrig kontorsservice
  • folkhälsofrågor
  • budget- och skuldrådgivning
  • den kommunala tomtkön


Senast ändrad: 2016-06-27

Länkar mot berget
Läs mer
Kontakta

Anna-Lena Höglund
Administrativ chef
Telefon: 0523-66 45 19
Skicka e-post till »

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies