Sotenäs kommun, länk till startsidan

Folkhälsa

En god hälsa är för de flesta det mest betydelsefulla i livet. En god folkhälsa innebär att så många som möjligt har en god hälsa, fysiskt och psykiskt. Hälsan skall vara jämlikt fördelad i samhället för att folkhälsan skall anses vara god.

Insatser görs inom en mängd olika områden i syfte att förbättra förutsättningarna för invånarna i Sotenäs att uppnå en god hälsa.

I Sotenäs finns sedan 1993 ett Hälsoråd som bereder och beslutar om lokala folkhälsoinsatser. En folkhälsosamordnare är anställd för att driva och samordna det lokala folkhälsoarbetet. Hälsorådet är tvärsektoriellt sammansatt av politiker från kommunala nämnder och Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Folkhälsoarbetet skall vara processinriktat och genomföras med ett långsiktigt perspektiv.

Reglementet för folkhälsoarbetetPDF

Folkhälsorapport Västra Götalandsregionen

Senast ändrad: 2016-02-25

Hälsorådets logotyp
Läs mer
Kontakta

Maria Hassing Karlander
Folkhälsostrateg
Telefon: 0523-664583
Skicka e-post till »

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies