Sotenäs kommun, länk till startsidan

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen är en del av kommunledningskontoret. Vi har hand om kommunens pengar, finansieringsfrågor, betalningsövervakning, kort- och långsiktig ekonomisk planering, ekonomiska utredningar, bokföring, redovisning, bokslut och årsredovisningar. Ekonomiavdelningen har också hand om vissa inköpsfrågor, fakturabehandling samt service, rådgivning och stöd till de andra förvaltningarna. På dessa sidor finner du information om bland annat kommunens ekonomi och vart skattepengarna går.

Kommunens finansiella ställning

Sotenäs kommun har en stabil ekonomi med en hög soliditet, vilket innebär att större delen av kommunens fastigheter och anläggningar är finansierade med egna pengar - det vill säga utan omfattande upplåning. Borgensåtagandena är däremot stora och avser huvudsakligen det kommunala bostadsbolaget Sotenäsbostäder AB.

Vill du ha en mer detaljerad information, så beställ gärna årsredovisning, budget och annat från ekonomikontoret. 

Senast ändrad: 2015-11-02

Siluett av fiskare
Läs mer
Kontakta

Jörgen Karlsson
Ekonomichef
Telefon: 0523-66 45 62
Skicka e-post till »

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies