Sotenäs kommun, länk till startsidan

Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning ger stöd och service åt kommunstyrelsen. Det gäller både att ta fram underlag innan beslut och sedan verkställa dem.

Kommunstyrelsens förvaltning sköter också kontakter med näringslivet, informationsfrågor, alkoholtillstånd och folkhälsofrågor. Även räddningstjänsten ligger under kommunstyrelsens förvaltning såväl som arbetsmarknads- och integrationsfrågor och gymnasie- och vuxenutbildning.

Förvaltningen är indelad i olika avdelningar.

Personalavdelningen, tillväxt- och utvecklingsavdelningen, ekonomiavdelningen och kansliavdelningen arbetar till stor del med uppgifter som är gemensamma för hela kommunen.

Tekniska avdelningen har bland annat hand om fastigheter, gator och vägar, renhållning, vatten och avlopp samt anläggningar som hamnar, parker och badplatser.

Gymnasie- och vuxenutbildningen samt Arbetsmarknadsenheten finns numera under kommunstyrelsens förvaltning.

Senast ändrad: 2016-06-09

Kontakta

Maria Vikingsson
Kommunchef
Telefon: 0523-66 45 16
Skicka e-post till »

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies