Sotenäs kommun, länk till startsidan

Pressrum & media

Sotenäs kommun har under 2008-09 fastställt logotyp, färger, typsnitt och andra
bildelement och skapat en ny grafisk profil för kommunen. Denna visuella identitet ska förmedlas i trycksaker, skrivelser, annonser, webbsidor och allt annat kommunikationsmaterial där vår kommun är avsändare.

Så låt den grafiska profilen fungera som regelverk och hjälpmedel såväl som en inspirationskälla vid samarbeten med Sotenäs kommun.

För Sotenäs kommun är det viktigt att vara en öppen och transparent kommun och informera och kommunicera med både invånare och media. Vi har därför en informations- och kommunikationspolicy. Den kan du läsa härPDF.

Senast ändrad: 2017-02-23

Flicka med kamera
Läs mer
Kontakta

Jenny Borg
Kommunikatör
Telefon: 0523-66 46 65
Skicka e-post till »

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies