Sotenäs kommun, länk till startsidan

Sotenäs kommun

Årsredovisning och budget

I en årsredovisning beskriver och kommenterar de kommunala verksamheterna sitt arbete.
  • Hur man lyckats uppfylla målen
  • Om man kunnat hålla sin budget
  • Hur man finansierat olika verksamheter
  • Hur den ekonomiska ställningen var vid årets slut

Senast ändrad: 2009-05-04

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies