Sotenäs kommun, länk till startsidan

EU & Projekt

Tillväxt Norra Bohuslän

Inom ramen för Tillväxt Norra Bohuslän drivs flera projekt. Syftet är att samverkan mellan kommunerna och andra aktörer ska leda till utveckling för hela norra Bohuslän.

Läs mer om de projekt som kommunerna i norra Bohuslän samverkar ilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Projektet Industriell symbios – Lokal samverkan för hållbart näringsliv

Under drygt två år driver Sotenäs kommun utvecklingsprojektet Industriell symbios - Lokal samverkan för hållbart näringsliv. Projektet har som syfte att öka samverkan mellan näringslivets aktörer, kommunen och lärosätet Det livslånga lärandet med mål att resurseffektivisera och skapa lokala gröna arbeten.

I Sverige och EU är minskning av avfall och en effektivare resursanvändning frågor som prioriteras högt. Industriell symbios, där avfall eller restprodukter (varor eller tjänster) från en verksamhet blir en resurs för en annan, är en metod för att uppnå ett mer resurseffektivt samhälle. Flera aktuella rapporter visar att ett framgångsrikt arbete med metoden kan minska koldioxidutsläpp, skapa lokala jobb och göra en plats mer attraktiv för företag.

Projektet är en fortsättning på tidigare industriell-symbios-projekt och går hand i hand med utvecklingen av Sotenäs symbioscenter som invigs i december 2015. Projektet sker i samverkan med Dals-Eds och Falköpings kommun.
Västra Götalandregionen delfinansierar projektet.

Vill du veta mer om projektet eller Symbioscenter kontakta:
Andreas Sülau, tel 0523 664 677 
Per Svensson, tel 0523 664 674 
Leif Andreasson, tel 0523 664 696

Ren kustlinje

Ren kustlinje – från problem till tillgång

Länderna runt Kattegatt och Skagerrak har en gemensam utmaning i det marina avfallet. För att stärka och effektivisera organisationerna och använda tillgängliga resurser på bästa möjliga sätt så har totalt 34 aktörer från Sverige, Danmark och Norge gått samman i projektet Ren kustlinje. Genom ökad samverkan ska man tillsammans arbeta för ökad strandstädning och ett bättre omhändertagande av det avfall som finns i havet och på stränderna. Breda nätverk och gemensamma aktiviteter ska också leda till bättre kartläggning av det marina avfallet samt identifiering och åtgärdsförslag för att reducera lokala utsläppskällor. Genom Ren kustlinje önskar deltagarna också bidra till en ökad kunskap kring problemen med det marina avfallet om det får ligga kvar i naturen samt påbörja ett förändrings- och beteendearbete hos både privata och kommunala verksamheter samt på det personliga planet, dvs. du och jag.

Projektet Ren kustlinje pågår under 2016-2018 och har beviljats ett finansiellt stöd från EU programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Totalt ansökt belopp är 2 919 295 euro som tillsammans med parternas insatser ger en projektvolym på dryga 5,8 miljoner euro. Sotenäs kommun är Lead Part för detta stora projekt, ett projekt som passar väl in i det nystartade Symbios centrumet. Samtliga 34 parter finns i regionerna: Västra Götalandsregionen, Stockholms län, Region Halland, Region Nordjylland, Østfold fylkeskommune, Akershus fylkeskommune, Buskerud fylkeskommune, Vestfold fylkeskommune & Region Syddanmark.

Läs gärna mer om projektet på www.renkustlinje.selänk till annan webbplats.

Håll havet rent

Ett renare hav med yrkesfiskets hjälp.
Som ett led i att skapa ett renare, friskare och levande hav i Skagerack, initierar Smögens Fiskauktion ett miljöprojekt - Håll Havet Rent.

Projektet ska ge yrkesfiskare möjlighet att, vid ankomst till hamn, på ett enkelt och smidigt sätt kunna kasta och sortera marint skräp som har fastnat i trål och fiskeredskap, samt även kasserade fiskeredskap såsom trålar, nät och tampar.

Projektet har flera deltagare, både myndigheter, kommuner, företag och föreningar.
Läs gärna mer om projektet på www.hallhavetrent.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast ändrad: 2016-03-03

Kedjor på berg
Läs mer

Kontakta

Sotenäs kommun
Parkgatan 46
456 80 Kungshamn
Telefon: 0523-66 40 00
Skicka e-post till »
Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies