Sotenäs kommun, länk till startsidan

Kommunens ekonomi

Kommunens finansiella ställning

Sotenäs kommun har en stabil ekonomi med en hög soliditet, vilket innebär att större delen av kommunens fastigheter och anläggningar är finansierade med egna pengar - det vill säga utan omfattande upplåning. Borgensåtagandena är däremot stora och avser huvudsakligen det kommunala bostadsbolaget Sotenäsbostäder AB.

Vill du ha en mer detaljerad information, så beställ gärna årsredovisning, budget och annat från ekonomikontoret.  

Senast ändrad: 2015-11-02

Mynttorn
Läs mer
Kontakta

Jörgen Karlsson
Ekonomichef
Telefon: 0523-66 45 62
Skicka e-post till »

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies