Sotenäs kommun, länk till startsidan

Kommunala bolag och stiftelser

En kommun har rätt att driva bolag för verksamhet som inte är myndighetsutövning. Kommunfullmäktige styr bolagen genom bolagsordningar och ägardirektiv. Sotenäs kommun äger 100 % av Sotenäsbostäder AB, Smögens Fiskauktion AB och Stiftelsen Industrihus AB. Kommunen är delägare i Rambo AB och Sotenäs RehabCenter AB samt äger hälften av Stiftelsen Sotenäs Turism.     

Sotenäsbostäder AB

Sotenäsbostäder AB är ett av kommunen helägt allmännyttigt bostadsföretag. Sotenäsbostäder har cirka 1 100 lägenheter, fördelade på de större orterna i kommunen; Kungshamn, Smögen, Väjern, Hunnebostrand, Bovallstrand, Hovenäset samt på Bohus-Malmön.
Hemsida: www.sotenasbostader.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rambo AB

RAMBO AB, regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän, ägs gemensamt av Lysekil, Sotenäs, Tanum och sedan 1 april 2004 också Munkedals kommun. Verksamheten omfattar omhändertagande, transport och behandling av avfall.
Hemsida: www.rambo.selänk till annan webbplats

Stiftelsen Industrihus

Stiftelsen Industrihus i Sotenäs kommun är ett helägt kommunalt bolag och förvaltar för närvarande endast fastigheten för Kungshamns brandstation. Eventuella frågor hänvisas till Tekniska kontoret, tel. 0523-664553.

Stiftelsen Sotenäs Turism

Stiftelsen Sotenäs Turism är grundad av Sotenäs kommun och Sotenäs Turistförening. Kommunen äger/kontrollerar hälften av verksamheten. Stiftelsen har till uppgift att främja och utveckla turism och reseliv, samt att informera om och marknadsföra Sotenäs kommun som turistområde.
Hemsida: www.sotenasturism.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sotenäs RehabCenter AB

Sotenäs RehabCenter AB ägs till hälften av Sotenäs kommun och till 49,6 procent av Abbas Personalstiftelse. Resterande 0,4 procent ägs av Abba Seafood AB. Bolaget förvaltar och driver bad-, konferens- och rehabiliteringsanläggningen Tumlaren i Väjern.
Hemsida: www.tumlaren.selänk till annan webbplats

Senast ändrad: 2016-10-28

Pållare att förtöja i
Läs mer
Kontakta
Sotenäs kommun
Parkgatan 46
456 80 Kungshamn
Telefon: 0523-66 40 00
Skicka e-post till »
Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies