Sotenäs kommun, länk till startsidan

Våld i nära relation

Ifall du eller någon i din närhet utsätts för våld eller hot om våld och vill få hjälp med att förändra situationen kan socialtjänsten hjälpa till med insatser, råd och stöd.
Du kontaktar Individ- och familjeomsorgen, de hjälper till med stöd och hjälp i den akuta situationen.

För dig som utsätts för våld av närstående eller är anhörig finns det hjälp att få. Sotenäs kommuns individ- och familjeomsorgen hjälper dig med råd och stöd i krissituationer samt information om krishjälp.
Se information om våra telefontider och telefonnummer i kontaktrutan här bredvid.
Utöver detta finns det även nationella stödcenter som ger information och stöd, ex. kvinnofridslinjenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, samtalet är kostnadsfritt och syns inte på telefonräkning.

Behöver du hjälp, kan du ringa något av dessa nummer:

  • Brottsofferjouren Bohus- Norra Älvsborg 0521-14717
  • Kvinnofridslinjen 020-50 50 50
  • Kvinnojouren Runan 0525-294 34
  • Polis: 114 14
  • RSFL Brottsofferjouren 020-34 13 16
  • SOS Alarm 112
  • Socialtjänsten 0523-66 45 92
  • Sotenäs Vårdcentral 0523- 199 70
  • Terrafem 020-52 10 10 (41 språk)
  • Vårdcentralen Kungshamn 010 - 441 66 00

Senast ändrad: 2017-05-15

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies