Sotenäs kommun, länk till startsidan

Ekonomi

När någon har svårt att klara sin egen eller sin familjs försörjning kan man vara berättigad till försörjningsstöd, vilket tidigare benämndes socialbidrag. Du kan också få hjälp att hantera din ekonomi genom så kallat förmedlingsmedel.

Försörjningsstöd

Socialbidrag, numera kallat försörjningsstöd, är ett behovsprövat, ekonomiskt bidrag, som söks månadsvis efter personlig kontakt med Individ- och familjeomsorgen. Stödet riktar sig till de som inte kan försörja sig genom egen inkomst och är avsett att täcka de mest grundläggande behoven som kostnader för mat och boende med mera. När någon söker försörjningsstöd är socialtjänstens viktigaste uppgift att hjälpa den enskilde till en egen försörjning. Försörjningsstödet är en tillfällig lösning.
Läs mer i broschyr om försörjningsstöd.PDF

Ekonomisk rådgivning

Om du behöver ekonomisk rådgivning kontakta individ- och familjeomsorg och/eller budget- och skuldrådgivaren i kommunen.

Överklaga beslut:
Här hittar du information om hur du kan överklaga ett beslut.

Konsumentrådgivning

Kommunen har samarbete med Uddevalla kommuns konsumentrådgivning.
Länk till Uddevallas konsumentrådgivning.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Konsument Uddevalla

Kan du nå via telefon: växeln 0522 - 69 60 00, direktnummer 0522 - 69 60 21.
Du kan också lämna ett meddelande på röstbrevlådan så ringer de upp.

Senast ändrad: 2016-07-04

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies