Sotenäs kommun, länk till startsidan

Ansökan om stöd och hjälp

Du som har behov av stöd och hjälp kan ansöka om t.ex. hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Du kan få hjälp med det du inte klarar själv för att erhålla en skälig levnadsnivå.

Ansökan eller anmälan ska göras till biståndshandläggare från dig själv, anhöriga, sjukvårdspersonal eller andra personer.

Biståndshandläggaren tar kontakt med dig som ansöker genom ett hembesök och/eller en vårdplanering på sjukhus.
På detta besök förvissar sig biståndshandläggaren om att du vill ha hjälp och därefter utreds dina behov av bistånd enligt SoL kapitel 4 § 1 eller LSS 7 §. I vissa fall kan utredningen kräva att biståndshandläggaren hämtar information från läkare, sjuksköterska, enhetschef och/eller annan. Detta kan endast ske med ditt medgivande. Därefter sker en bedömning av hur dina behov ska kunna tillgodoses, det vill säga med vilka insatser. Om din ansökan inte beviljats har du rätt till ett skriftligt besked om varför du har fått avslag. Du har rätt att överklaga beslutet. Läs mer om att överklaga.

Vi vill gärna veta vad du tycker om kommunens vård- och omsorg.
Lämna dina synpunkter här....öppnas i nytt fönster 

Senast ändrad: 2016-10-19

Läs mer
Kontakta

Fia Tärnklev
Biståndshandläggare
Telefon: 0523-66 47 21
Skicka e-post till »

Alexandra Wallberg
Biståndshandläggare/LSS-handläggare
Telefon: 0523-66 47 22
Skicka e-post till »

Wictoria Wejernvik
Biståndshandläggare
Telefon: 0523-66 47 23
Skicka e-post till »

Inga Lill Wikström
Biståndshandläggare
Telefon: 0523-66 47 24
Skicka e-post till »

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies