Sotenäs kommun, länk till startsidan

Offentlig miljö som konstform

Konsten har historisk haft olika roller i det offentliga rummet. Rollen har vidgats från att tidigare manifestera den gudomliga eller världsliga makten, då främst i form av statyer. Senare användes konstnärlig utsmyckning för att humanisera sterila stadsmiljöer och numera har konsten en mer undersökande och ifrågasättande roll.

Främst kan man se tre roller för konsten i de offentliga gemensamma rummen.

  • i form av konstnärliga objekt som en del av gestaltningen och den offentliga miljön för skönhet, överraskning, eftertanke och stimulans
  • som aktiv deltagande part i programarbeten och planeringsprocesser för hela miljöer - både undersökande och rumsgestaltande
  • som aktör och livgivare av de offentliga rummen och som aktiverare och katalysator av det offentliga samtalet

Läs mer i styrdokumentet "Offentlig miljö som konstform"PDF

Senast ändrad: 2012-04-03

Sotemärke - skulptur i sten, akvarell och gals
Läs mer
Kontakta

Staffan Karlander
Kultur & fritidsansvarig
Besöksadress: Kommunhuset, Utbildningsförvaltningen
Telefon: 0523-66 47 92
Skicka e-post till »

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies