Sotenäs kommun, länk till startsidan

Integrationssamordning

Integration

Integration är en ömsesidig process som involverar både personen och samhället.
Detta innebär att den som är nyanländ flykting i Sotenäs kommun skall ha möjlighet att utvecklas och stärka sina resurser för att bli delaktig i samhället samt att samhället ska tillvarata den kompetens som den nyanlände tillför.

Arbetsförmedlingen

 • har ett samordnande ansvar för insatserna
 • är stödjande och pådrivande i förhållande till andra parter
 • ansvarar för etableringssamtalen
 • ansvarar för upprättande av etableringsplan
 • beslutar om etableringsersättning

Kommunens ansvar

 • introduktion av de personer som inte omfattas av den nya etableringslagen, det vill säga personer upp till 18 år och personer över 64 år samt personer vars prestationsförmåga är mindre än 25%.
 • mottagande och bostadsförsörjning
 • undervisning i svenska för invandrare (SFI) och annan vuxenutbildning
 • erbjuda den lagstadgade samhällsorienteringen på den nyanländes modersmål
 • skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar
 • insatser inom det sociala området
 • se till att övrig kommunal verksamhet och service kommer nyanlända till del
 • försörjning och andra insatser för de som inte har rätt till etableringsplan på grund av nedsatt prestationsförmåga

Senast ändrad: 2017-04-04

stenar i vattnet
Läs mer
Kontakta

Petra Olsson
Integrationssamordnare
Telefon: 0523-66 47 43
Skicka e-post till »

Frida Lyckehav
Integrationshandläggare
Telefon: 0523-66 43 71
Skicka e-post till »

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies