Sotenäs kommun, länk till startsidan

Frågor och svar – den aktuella flyktingsituationen

Några gemensamma begrepp kring människor på flykt

Vem pratar vi om?
Asylsökande – är en person som söker asyl, men inte har fått sin ansökan om uppehållstånd bedömd ännu.

Asylsökande ensamkommande barn/barn utan vårdnadshavare ­- är barn och unga upp till 18 år som söker asyl men inte har fått sin ansökan om uppehållstånd bedömd ännu. Ibland benämns de Barn utan vårdnadshavare (BUV)

Nyanländ – är en person som har fått uppehållstillstånd i Sverige och är kommunplacerad av Migrationsverket, se anvisningsbara platser längre ner på sidan. 

Kvotflykting – är flyktingar som tagits in via UNHCR och som vanligen kommer från ett flyktingläger någonstans i världen.

Transitflyktingar - är de som befinner sig i Sverige men är på väg till andra länder för att söka asyl.

Anknytningarär nyanlända som fått uppehållstillstånd på grund av att make/maka/föräldrar/barn redan finns i Sverige.

För en utförligare begreppslista, se Migrationsverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varför kommer det ensamkommande barn till Sverige?
Större delen av de barn som kommer till Sverige har flytt från länder som är mycket instabila. Barnen söker skydd, säkerhet och möjlighet till ett bättre liv. De ensamkommande barnen är inte en enhetlig grupp, utan har alla varit med om olika upplevelser och har därför olika behov. En del barn har skilts från sina föräldrar under olika händelser och vet inte var föräldrarna är eller om de lever. En del barn har levt länge på flykt. Många barn har bevittnat krig, våld och övergrepp av olika slag, och flera barn har själva varit utsatta för våld och övergrepp. Många barn har inte själva tagit beslutet att fly.
Istället har ofta en förälder eller annan släkting beslutat att barnet ska fly från en mycket svår levnadssituation.
Gemensamt för alla barnen och ungdomarna är att de befinner sig i en utsatt situation, och att de därför behöver tas emot väl när de kommer till Sverige.
Barnen kommer i huvudsak från Syrien, Afghanistan och Irak.

Boende för ensamkommande barn och unga
Transitboende – ankomstkommunerna Göteborg, Mölndal eller Malmö ordnar transitboende. Transitboendet ska i regel pågå under 3-5 dagar.

Asylboende – från transitboendet anvisas barnet till mottagande kommun som ordnar asylboende. Asylboende kan vara

  1. HVB-hem (hem för vård och boende),
  2. familjehem eller
  3. stödboende (kan vara lämpligt för 16-17-åringar utan större vårdbehov), etableras från jan 2016

Även för barn som har fått uppehållstillstånd ordnar kommunen boende i form av:

  1. HVB-hem (hem för vård och boende) eller
  2. familjehem
  3. stödboende

Boende för vuxna och familjer
Ankomstboende – det första boende den asylsökande kommer till. Där bor man i väntan på registrering som asylsökande.

  1. Evakueringsboende är tillfälliga boendeplatser när ordinarie boendeplatser i ankomstboende inte räcker till. Kan vara i gymnastikhallar, skolor eller anläggningar som tillfälligt möbleras om till sovsalar.

Asylboende - när en asylsökande person har registrerat sin ansökan flyttar hen vidare till ett asylboende i väntan på asylutredning och beslut om uppehållstillstånd. Asylboendet kan vara en lägenhet eller kollektivt boende, som ibland kallas anläggningsboende.

Anvisningsbara platser – när en person fått sin asylansökan beviljad ska hen få ett anvisat boende i en kommun: anvisningsbara platser. Det är kommunen som tar fram platser efter överenskommelse med Länsstyrelsen. Det är Arbetsförmedlingen som anvisar till det aktuella boendet. Det kan ske utifrån närhetsprincip eller andra kriterier. Ett anvisat boende kan bestå av

  1. Vanlig lägenhet
  2. Genomgångsboende
  3. Modulboende

Migrationsverket svarar på vanliga frågor
Migrationsverket får många frågor om asylsökande som reser inom Sverige och Europa. Samtidigt florerar en del rykten om vad som pågår. Därför vill Migrationsverket gå ut med information till sökande och allmänheten om hur vi och andra organisationer arbetar med de sökande. Länk till Migrationsverkets hemsida där de svarar på vanliga frågor.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast ändrad: 2017-02-28

Läs mer

Kontakta

Sotenäs kommun
Parkgatan 46
456 80 Kungshamn
Telefon: 0523-66 40 00
Skicka e-post till »
Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies