Sotenäs kommun, länk till startsidan

Invandring och integration

Kommunen har ansvar för integration för två grupper; ensamkommande barn och de kommunanvisade flyktingarna som har fått uppehållstillstånd.

Ensamkommande barn och ungdomar

Kommunen ansvarar för att ge boende, skola och omsorg till de ensamkommande barn som anvisas till kommunen från Migrationsverket. Under kommunens ledning finns idag två ungdomsboende.

Mer information om detta arbete finner du under rubiriken flyktingbarn/-ungdomar 

Integrationssamordning

Sotenäs kommun har avtal med Länsstyrelsen i Västra Götaland om mottagning av nyanlända flyktingar och familjer som har fått permanent uppehållstillstånd.

Arbetsförmedlingen har samordningsansvaret för flyktingmottagandet under introduktionstiden, som kallas etableringen, och gäller de två första åren efter att indviden har beviljats uppehållstillstånd.

Kommunens ansvar är samordning av boende och olika insatser av integration i samhället.

Läs mer om kommunens och Arbetsförmedlingen roll

Frivilligorganisationer

Pay It Forward är att nätverk som är politiskt och religiöst oberoende och utför ett
ideellt arbete riktat huvudsakligen till de som lever i utsatthet i vårt samhälle.
De välkomnar alla som vill vara med och bidra/hjälpa till i detta arbete, eller enbart skänka saker för behövande.
Ta kontakt via Facebook – sök på Pay It Forward Sotenäs eller via e-post.

Rotary är en organisation som är ett världsomfattande yrkesnätverk. Det är en politiskt och religiöst oberoende organisation.
Ta kontakt via hemsidanlänk till annan webbplats eller via e-post om du vill bli mentor till en nyanländ person och vill dela med dig av din yrkeserfarenhet.

Senast ändrad: 2017-02-28

Läs mer

Kontakt

Sotenäs kommun
Parkgatan 46
456 80 Kungshamn
Telefon: 0523-66 40 00
Skicka e-post till »
Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies