Sotenäs kommun, länk till startsidan

Ungdomsverksamhet

Kultur- och fritidsförvaltningen strävar efter att ta tillvara ungdomars egna erfarenheter, kunskaper och intressen på ett sådant sätt att de upplever meningsfullhet och förmår utveckla verktyg att hantera sina framtida liv. Kommunens verksamhet för ungdomar ska också spegla samhällets grundläggande värderingar kring bland annat lag och rätt, jämlikhet samt droger och alkohol.
Verksamheten ska bland annat bidra till att ungdomar upplever egen utveckling, upplever möjlighet att påverka samt kan förverkliga sig själva och sina visioner om samhället.
I Sotenäs kommun finns ungdomsverksamhet av olika slag, bland annat fritidsgårdar och korttidstillsyn enligt LSS.

Senast ändrad: 2016-03-29

kille och tjej
Läs mer
Kontakta

Staffan Karlander
Kultur & fritidsansvarig
Besöksadress: Kommunhuset, Utbildningsförvaltningen
Telefon: 0523-66 47 92
Skicka e-post till »

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies