Sotenäs kommun, länk till startsidan

Hamn & båtplatser

Det finns idag nio hamnområden, fyra aktiva fiskehamnar och en industrihamn i Sotenäs. Kommunen har ca 4 000 kommunala båtplatser.

Vi verkställer kommunstyrelsens beslut och ser till att Sotenäs hamnar med inlopp och anordningar ständigt är i det skick som krävs för att driva hamnverksamheten på ett rationellt och ändamålsenligt sätt.

För den som önskar båtplats finns ett kösystem. Du kan ansöka om båtplats eller byte av båtplats om du är mantalsskriven eller äger en egen fastighet i Sotenäs Kommun. (Bostadsrätt räknas inte som egen fastighet).

Du hittar blanketter för ansökan, byte och uppsägning av båtplats i högerspalten här bredvid.

FörtöjningsanvisningPDF

Telefontid:9:00-12:00

Regler och avgifter:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Arrendetaxor sjöbod, egen brygga, vattenarrende 2017.pdf 228 kB 2016-12-01 10.22
Gästhamnstaxa 2017.pdf 13.9 kB 2016-12-01 10.37
Ordningsregler för kommunens småbåtshamnar.pdf 31.1 kB 2009-02-17 17.02
Taxa 2017 Småbåtshamn, landförvaring båt, kran, mastställ.pdf 170.1 kB 2017-03-03 13.05
Taxa Småbåtshamn, landförvaring, kran 2017.pdf 170.6 kB 2016-12-01 10.28

Senast ändrad: 2017-03-03

Flera människor sitter och fikar i solen på bryggan.
Läs mer
Kontakta

Rosita Johansson
Båtplatser, sjöbodsarrende
Telefon: 0523-66 47 58
Skicka e-post till »

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies