Sotenäs kommun, länk till startsidan

Våld i nära relationer

Mäns våld mot kvinnor och övrigt våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem som fått mer och mer uppmärksamhet under senare år, internationellt, nationellt och lokalt. Våld mot kvinnor och konsekvenserna för alla inblandade parter är ett individuellt problem, ett relationsproblem och ett folkhälsoproblem. 

I Sotenäs finns ett nätverk med representanter från aktörer som på olika sätt kommer i kontakt med kvinnor, barn och andra som utsätts för våld.  Nätverkets syfte är att stärka det lokala förebyggande arbetet mot våld i nära relationer bland annat genom att öka samverkan mellan berörda aktörer, höja kunskapsnivån i ämnet och skapa tydliga rutiner för alla berörda.

Sotenäs kommuns individ- och familjeomsorg hjälper till med råd och stöd i krissituationer samt information om krishjälp. Utöver detta finns det även nationella stödcenter som ger information och stöd, ex. kvinnofridslinjen,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samtalet är kostnadsfritt och syns inte på telefonräkningen.

Vill du veta mer eller ha kontakt med individ och familjeomsorgen i Sotenäs finns en kontakt och telefonlista här.öppnas i nytt fönster

Senast ändrad: 2009-11-04

Sotenäs kommun
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om cookies